Show

Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку

11 вересня 2019 року в Центрі за підтримки Проекту ПРОМІС розпочалось навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку.

Професійна програма спрямована на досягнення відповідності знань з боку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо принципів місцевого економічного розвитку, методів, інструментів і фінансових можливостей для їх реалізації, та як результат здатності ефективно сприяти місцевому економічному розвитку у практичній площині, могли креативно та стратегічно мислити, оперативно приймати рішення у нестандартних ситуаціях, застосовувати інноваційні підходи в роботі, були гнучкими у розв’язанні управлінських завдань, відкритими до змін.

Мета програми полягає у розвитку професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для забезпечення ефективного управління місцевим економічним розвитком, виробленні умінь і навичок, необхідних для впровадження реформ, здійсненні послідовних кроків в імплементації принципів «належного врядування», які закріплені рішеннями Ради Європи, використання інструментів стратегічного планування та маркетингу територій, залучення інвестицій, підтримки малого і середнього бізнесу, визначення джерел фінансування та індикаторів оцінювання місцевого економічного розвитку.

Навчання відкрили заступник директора Центру Сергій Войтенко, головний експерт Проекту ПРОМІС Олександр Ігнатенко, завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ Володимир Вакуленко.

Під час навчання передбачається використання дієвих форм залучення слухачів, зокрема: мозковий штурм, робота у парах, одноосібне самостійне виконання завдання кожним учасником, виконання поставленого завдання у командах з кількох учасників, презентація членами команди отриманих результатів, колективне обговорення отриманих результатів усіма учасниками програми, взаємодоповнюючі коментарі викладачів-тренерів та ін.

Навчання розраховане на три етапи:

І етап – 11-13 вересня 2019 р.;

ІІ етап – 18-20 вересня 2019 р.;

ІІІ етап – 25-27 вересня 2019 р.

В рамках навчання  заплановано розгляд наступних питань:

 • основи місцевого економічного розвитку;
 • демократичне врядування;
 • стратегічні інструменти місцевого економічного розвитку;
 • методологія та сучасна практика стратегічного планування;
 • маркетинг і брендинг території;
 • інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку;
 • підтримка розвитку місцевого бізнесу та підприємництва;
 • розвиток трудових ресурсів;
 • механізми фінансування місцевого економічного розвитку;
 • моніторинг місцевого економічного розвитку та оцінювання результатів;
 • гендерні засади місцевого економічного розвитку;
 • стратегічне екологічне оцінювання;
 • управління проектами місцевого економічного розвитку.