Важливу функцію інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень виконує бібліотека Центру. Бібліотечний фонд комплектується відповідно до планів навчальної та наукової роботи Центру спеціальною літературою з питань державного управління та менеджменту, проблем місцевого самоврядування, економічної теорії та історії економіки, європейської інтеграції, інформаційної політики, політології, соціальної та гуманітарної політики та інших, які є основними в навчальних програмах Центру.

Слухачі Центру мають можливість користуватись книжковим фондом, що становить 47 тис. 161  примірник, а також періодичними виданнями.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки вміщує:

  • – систематичний каталог;
  • – алфавітний каталог;
  • – систематичну картотеку періодичних видань;
  • – краєзнавчу картотеку.

В Центрі розпочато роботу по створенню електронного каталогу бібліотеки в системі автоматизації бібліотек ІРБІС 32.

З метою розкриття і пропагування бібліотечного фонду функціонують постійно діючі книжкові виставки за розділами:

  • – Державна національна політика.
  • – Україна: кроки до незалежності.
  • – Вінниччина: минуле та сучасне.
  • – Україна і світ: стан довкілля.
  • – Це актуально.

Навчально-методичні розробки Центру