Викладацький склад  Центру, який працює на умовах погодинної оплати, формується з числа  науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів м. Вінниці, керівників обласної державної адміністрації, обласної ради, обласних управлінь та відомств, а також  практичних працівників підприємств, установ і організацій області.

Лягуша Антон Олександрович :

Лягуша Антон Олександрович

кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів і природокористування України

Мудрак Олександр Васильович :

Мудрак Олександр Васильович

професор, завідувач кафедри екології та природничо-математичних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», доктор сільськогосподарських наук

Сорочинська Віра Євгенівна :

Сорочинська Віра Євгенівна

професор кафедри психології Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, доктор педагогічних наук

Струкевич Олексій Карпович :

Струкевич Олексій Карпович

професор, завідувач кафедри філології та гуманітарних наук Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», доктор історичних наук

Прокопчук Людмила Володимирівна :

Прокопчук Людмила Володимирівна

доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету їм. М. Коцюбинського, кандидат філологічних наук

Неприцький Олександр Анатолійович :

Неприцький Олександр Анатолійович

доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, кандидат історичних наук

Кухар Ніна Іванівна :

Кухар Ніна Іванівна

доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, кандидат філологічних наук

 

Штифурак Володимир Сергійович :

Штифурак Володимир Сергійович

доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету  м. М. Коцюбинського, кандидат педагогічних наук

Герасимюк Костянтин Харитонович :

Герасимюк Костянтин Харитонович

начальник Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях, кандидат наук з державного управління, доцент

Копачевський Микола Анатолійович :

Копачевський Микола Анатолійович

директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Сільницький Андрій Володимирович :

Сільницький Андрій Володимирович

експерт з питань запобігання та протидії проявам корупції

Штогрин Роман Леонідович :

Штогрин Роман Леонідович

директор Вінницького міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів «Поділля»

Міхновець Тетяна Василівна :

Міхновець Тетяна Василівна

президент Вінницької  обласної неурядової громадської організації «Пані Всесвіт»

Дорох Віталій Володимирович :

Дорох Віталій Володимирович

керівник громадської організації «Право», експерт Громадської ради при облдержадміністрації

Яцюк ОксанаСтепанівна :

Яцюк ОксанаСтепанівна

голова ради Подільського центру соціальних технологій

Левченко Олег Васильович :

Левченко Олег Васильович

експерт з питань децентралізації

Ходакова Світлана Анатоліївна :

Ходакова Світлана Анатоліївна

голова правління громадської  організації «Відкрите суспільство»

Кавунець Андрій Володимирович :

Кавунець Андрій Володимирович

директор регіонального ресурсно-інформаційного центру «Громада Вінниччини»

Вікалюк Віктор Васильович :

Вікалюк Віктор Васильович

керівник секретаріату  Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування

Войціцький Юрій Романович :

Войціцький Юрій Романович

Вінницький ЦРМС Радник з питань регіонального розвитку

Грига Юлія Володимирівна :

Грига Юлія Володимирівна

голова громадської організації «Філософія серця»

В Центрі створена інформаційна база даних щодо професорсько-викладацького складу, яка постійно оновлюється. Сьогодні викладацький склад навчального закладу включає в себе понад 338 працівників місцевих органів влади і 54 викладача вищої школи, серед яких 18 докторів наук, 36 кандидатів наук, 15 магістрів державного управління.