Show

Спеціальна професійна програма підвищення кваліфікації для державних службовців Господарського суду Вінницької області

25 червня у Центрі успішно склали підсумковий контроль знань та завершили навчання за спеціальною професійною програмою  державні службовці Господарського суду Вінницької області.

За два тижні навчання учасники навчання мали можливість прийняти участь в круглих столах, тренінгах та практичних заняттях з актуальних питань:

–  міжнародні правозахисні інститути, правова система України;

– запобігання та протидії проявам корупції в органах публічної влади;

– дотримання вимог Закону України про запобігання корупції в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

– доброчесність та етика публічного службовця;

– впровадження законодавства про державну службу як ключовий елемент адміністративної реформи. Концептуальні засади проходження державної служби в умовах модернізації;

– система НR – менеджменту в органах публічної влади;

– стратегія управління змінами в органах публічної влади;

– концепція реформування державної політики в інноваційній сфері;

– забезпечення прозорості та відкритості організації виконавчої влади в світлі Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

– сучасні вимоги щодо здійснення контролю в органах виконавчої влади. Електронний документообіг в публічному управлінні;

– формування демократичних компетенцій у публічних службовців.

Лідерство та прийняття управлінських рішень;

–  комунікації та взаємодія органів державної влади з громадськістю;

– система екологічного менеджменту в органах управління;

– нова редакція українського правопису. Мовленнєвий етикет публічного службовця.

Щиро дякуємо за співпрацю нашим колегам з вищих навчальних закладів м. Вінниці,  м. Львова та м. Київа, з Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях; Регіонального центру підвищення кваліфікації Київської області;  Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації та представникам громадських організацій.

До нових зустрічей!